1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
รายละเอียด
ฮิต: 2472

               งานสารสนเทศโรงเรียนวัฒนานคร  ขอเรียนเชิญครูที่ปรึกษาคนที่1 หรือตัวแทน  ประชุมเชิงปฎิบัติการการกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  (SIS : School Information System) ในวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 128  เวลา 16.30 น.  

*หมายเหตุ  ให้นำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาด้วย (ถ้ามี)