ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนวัฒนานคร

 build1

ภาพเหมือนของอาคารหลังแรก

 

          โรงเรียนวัฒนานคร เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2499 โดยอาศัยเรือนปั้นหยาของ นายพูนสิน พงษ์สามารถ   ทำการสอนชั่วคราว  เป็นระยะเวลา 3 ปี

 

boonsin

นายพูนสิน พงศ์สามารถ

ผู้ให้การอนุเคราะห์เรือนปั้นหยาเป็นสถานที่เรียนในครั้งแรก

 

 

build2

build3

โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ปี พ.ศ.2502

 

build4

โรงเรียนประถมปลายวัฒนานคร ปี พ.ศ.2515