1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)
รายละเอียด
ฮิต: 703

ทางโรงเรียนวัฒนานครขอแจ้งเปลี่ยนแปลงตารางเรียนดังนี้

ในวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557  ให้ใช้ตารางเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557

ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557  ให้ใช้ตารางเรียนวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557

เนื่องด้วยในวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2557  เป็นวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  

โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมสวนสนามในช่วงเช้าของวันอังคาร

จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน