ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน  

loader
   

จำนวนผู้เข้าชม  

1134056
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
339
670
339
1130595
7376
12749
1134056

IP: 100.28.132.102
เวลาระบบ: 2024-06-17 19:26:51
   

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 is2

 นางสาววราภรณ์ เพ็ชรโกมล

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

v2

not2

  นายทวีศักดิ์ สุเมธโสภณ

ครูชำนาญการพิเศษ (รองหัวหน้ากลุ่มฯ)

นายคณิน ราชรักษ์

ครู (รองหัวหน้ากลุ่มฯ)   

           

nan2

toi2

poo2

rung2

nui2

pong2

 นางนันทวรรณ ชัยทาน

ครูชำนาญการพิเศษ

 นางอรุณี สุเมธโสภณ

ครูชำนาญการพิเศษ

 นางจุฑามาศ กองบัว

ครูชำนาญการพิเศษ

 นายรุ่งขจร โลเกตุ

ครูชำนาญการพิเศษ

  นางกชพร แสงสี

ครูชำนาญการพิเศษ

 นางจุฑามาศ พันจันทึก

ครูชำนาญการพิเศษ

pop2

or2

oil2

som2

joy2

pap2

 นายวรวิทย์ ไวยวรรณ์

ครูเชี่ยวชาญ

 นายอ้อ สาเดช

ครูชำนาญการ

 นางสาวศรีสุดา วัดชัยภูมิ

ครูชำนาญการ

 นางสาวธารรัตน์ เกียรติวิบูลย์จิตร

ครูชำนาญการ

 นางสาวสมฤทัย บุญยิ่ง

ครูชำนาญการ

 นางพรรษา อ่อนหวาน

ครูชำนาญการ

jed2

kai2

tae2

fon2

tum2

mam2

นายเจษฎา เกิดแปลงทอง

ครูชำนาญการ 

 นางสาววาสนา ภูราศรี

ครูชำนาญการ

 นางสาวอิสราภรณ์ ศรีบุญเรือง

ครูชำนาญการ

 นางจีรวดี ทองประเสริฐ

ครูชำนาญการ

 นางภคพร สังข์อ่อน

ครูชำนาญการ

นางสาวอุไรวรรณ แซ่ตั้ง

ครูชำนาญการ 

  ya2 koi2 toy2 nut2

 

 

นางสาวนาฒยา ผลสำโรง

ครูชำนาญการ

 นางสาวญาณกาญจน์ จิตคำรณ

ครู

นางสาววิไลลักษณ์ สีสมบัติ

ครู

นางสาวศิริพร น้อยเสนา

ผู้ช่วยครู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
© โรงเรียนวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : : : : : สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว