ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน  

loader
   

จำนวนผู้เข้าชม  

1134073
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
356
670
356
1130595
7393
12749
1134073

IP: 100.28.132.102
เวลาระบบ: 2024-06-17 21:51:14
   

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนวัฒนานคร

 build1

ภาพเหมือนของอาคารหลังแรก

 

          โรงเรียนวัฒนานคร เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2499 โดยอาศัยเรือนปั้นหยาของ นายพูนสิน พงษ์สามารถ   ทำการสอนชั่วคราว  เป็นระยะเวลา 3 ปี

 

boonsin

นายพูนสิน พงศ์สามารถ

ผู้ให้การอนุเคราะห์เรือนปั้นหยาเป็นสถานที่เรียนในครั้งแรก

 

 

 • พ.ศ.2502 ได้ย้ายไปอยู่ในรั้วเดียวกันกับโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา

build2

build3

โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ปี พ.ศ.2502

 

 • พ.ศ.2515 ได้แลกเปลี่ยนอาคารและสถานที่กับโรงเรียนประถมปลายวัฒนานคร และย้ายมาทำการสอนในเนื้อที่ 57 ไร่ 125 ตารางวา ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 695 หมู่ 10 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว บนที่ราชพัสดุเลขที่เอกสิทธิ์สก.152 ขณะนั้นมีอาคารไม้ชั้นเดียว 2 หลัง ขนาด 6 ห้องเรียนและ 7 ห้องเรียน อาคารทั้ง 2 หลัง สร้างเมื่อพ.ศ.2495 ปัจจุบันรื้อถอนจากทะเบียนที่ราชพัสดุ ตามหนังสือ ที่ ปจ.0930.01/175 ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2535

build4

โรงเรียนประถมปลายวัฒนานคร ปี พ.ศ.2515

 

 • พ.ศ.2518 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 216 ล. จำนวน 16 ห้องเรียน และอาคารคหกรรมศิลป์ 1 ห้องเรียน บ้านพักครู 4 หลัง

 • พ.ศ. 2522 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 3 หลัง ผู้รับเหมาได้สร้างเพิ่มให้อีก 1 หลัง และอาคารชั่วคราว 1 หลัง จำนวน 3 ห้องเรียน

 • พ.ศ.2523 ได้รับงบประมาณสร้างหอประชุมแบบ 002/23 และได้รับงบประมาณจาก ส.ส.สำราญ มหิทธิบุรินทร์ สร้างตาข่ายและประตูเหล็กดัดโดยรอบ และได้รับงบประมาณสร้างส้วมมาตรฐานแบบ 6 ที่นั่ง 1 หลัง

 • พ.ศ.2524 ได้รับงบประมาณสร้างส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง 1 หลัง และสำนักงานโครงการพิเศษ (สคศ.) กรมสามัญศึกษา คัดเลือกโรงเรียนวัฒนานครเข้าโครงการ ม.พ.ช.2 รุ่น 2

 • พ.ศ.2527 ได้รับงบประมาณสร้าง อาคารวิทยาศาสตร์แบบ CS 213B 1 หลัง โรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์ คหกรรมศิลป์ และเกษตรกรรมศิลป์ จำนวน 2 หลัง (GEN.HAI 2 หลัง 3 หน่วย) และงานปรับปรุงอาคารสถานที่ น้ำประปา ไฟฟ้า รวมเป็นเงิน 5,200,000 บาท งบเหลือจ่ายสร้างบ้านพักครูแบบ ที.เอส. จำนวน 1 หลัง 2 หน่วย 8 ห้อง

 • พ.ศ.2528 ได้รับงบประมาณ จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน และอาคารประกอบในโครงการ ม.พ.ช. 2 รุ่น 2 เป็นเงิน 620,000 บาท

 • พ.ศ.2529 ได้รับงบประมาณจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือประจำโรงฝึกงานตามโครงการ
  ม.พ.ช. 2 รุ่น 2 กรมสามัญศึกษาเป็นผู้จัดซื้อให้

 • พ.ศ.2533 ได้รับงบประมาณสร้างหอประชุมแบบ 100/27 จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 4,300,000 บาท

 • พ.ศ. 2534 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารฝึกงาน 102/27 จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 1,612,000 บาท และงบประมาณสร้างส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 156,000 บาท และงบประมาณเหลือจ่ายจากการสร้างอาคารฝึกงาน 102/27 ใช้ถมดินโดยรอบอาคารฝึกงาน 102/27 เป็นเงิน 86,000 บาท

 • พ.ศ.2534 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ 216ล.(ป.29) จำนวน 1 หลัง งบประมาณปี 2534 เป็นเงิน 7,049,000 บาท

 • พ.ศ.2537 ได้รับงบประมาณจากรมพลศึกษา สร้างสนามกีฬาประจำอำเภอ วัฒนานคร เป็นเงิน 399,500 บาท

 • พ.ศ.2540 ได้รับงบประมาณปรับปรุงประปา เป็นเงิน 250,000 บาท

 • พ.ศ.2541 ได้รับงบประมาณสร้างส้วม 6 ที่นั่ง เป็นเงิน 210,000 บาท

 • พ.ศ.2542 ได้รับงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 305,000 บาท

 • พ.ศ.2543 ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 216ล 2 ครั้ง เป็นเงิน 80,000 บาท ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์เป็นเงิน 290,000 บาท

 • พ.ศ.2544 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคาร 216ล ได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วมแบบ 6 ที่ /27 จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 189,000 บาท

 • พ.ศ.2545 ได้รับงบประมาณก่อสร้างหอประชุม 100/27 1 หลัง เป็นเงิน 3,681,000 บาท ได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วมแบบ 6 ที่/27 จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 189,000 บาท

 • พ.ศ.2546 ได้ปรับปรุงอาคาร ทาสี เปลี่ยนประตู เป็นเงิน 101,000 บาท

 • พ.ศ.2547 ได้ปรับปรุงอาคาร ทาสีภายนอก เปลี่ยนประตูเหล็ก เป็นเงิน 155,883 บาท

 

   
© โรงเรียนวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : : : : : สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว